Paypal پی پال
 1. PayPal Indirect Pay
  انجام پرداخت های پی پال با اکانتهای شرکت لوح رایانه
  پرداخت سفارشات پی پال paypal  

  (اگر پرداخت شما با کردیت کارت -ویزاکارت مسترکارت- است اینجا را کلیک کنید)
  کاربران میتوانند برای پرداخت به سایتهائی که دارای سیستم پی پال paypal هستند، از اکانتهای شرکت لوح رایانه استفاده کنند، برای مواردی چون: چاپ مقاله، هزینه ادیت، خرید کتاب، حق عضویت، ....، این سرویس نیز همانند سرویسهای دیگر هم به صورت حضوری و هم غیر حضوری (فرم ادامه این صفحه) قابل اجراست،

 2. First Name(*)
  The "Firs Name" is required
 3. Last Name(*)
  The "Last Name" is required
 4. Tel(*)
  Invalid Input
 5. Your Email(*)
  Please let us know your email address.
 6. قیمت ارزی (*)
  Invalid Input
 7. نوع ارز(*)
  Invalid Input
 8. چگونگی پرداخت(*)
  Invalid Input
 9. اگر طرف خارجی از شما خواسته که مستقیم به اکانت پی پلش واریز کنید، آدرس ایمیل پی پل را در فیلد "Paypal email" به درستی وارد نمائید و سپس در فیلد "Paypal description" اگر شرح ویژه ای هست (همانند شماره مقاله، پروفرما اینویس، ...) را بنویسد، فیلد (Paypal description) اجباری نبوده و میتوانید آن را خالی رها کنید (با توجه به شرایط ویژه ایران این شرح برسی گردیده و در صورت لزوم تغییراتی در آن داده میشود).
  و اگر نیاز است از طریق سایت پرداخت انجام شود، در فیلد "چگونگی پرداخت" گزینه "باید از طریق سایت به صفحه پرداخت برسیم" را برگزیده و فیلدهای ("آدرس اینترنتی سایت URL" و "Username" و "Password" و "How to reach to paypal page") را پر کنید.

 10. Paypal description
  Invalid Input
 11.  اگر میخواهید پرداخت پی پالی انجام دهید که بایستی ابتدا وارد سایتی شوید و پس از مراحلی به صفحه پرداخت برسید، فیلدهای ("آدرس اینترنتی سایت URL" و "Username" و "Password" و "How to reach to paypal page") را پر کنید.
  اگر طرف خارجی از شما خواسته که مستقیم به اکانت پی پلش واریز کنید، در فیلد "چگونگی پرداخت" گزینه "واریز مستقیم به اکانت پی پال" را برگزیده و فیلدهای (Paypal description و "Paypal email") را پر کنید.
   

 12. آدرس اینترنتی سایت URL
  Invalid Input
 13. Username
  Invalid Input
  (اگر اکانت دارید)
 14. Password
  Invalid Input
  (اگر اکنت دارید)
 15. مراحل رسیدن به صفحه پرداخت را بطور خلاصه بنویسید.

 16. How to reach to paypal page
  Please let us know your message.
 17. مبلغ ریالی واریز شده
  Invalid Input
 18. تاریخ واریز وجه
  Invalid Input
  . ie 25 Mehr 1391
 19. به کدام بانک واریز کرده اید؟
  Invalid Input
 20. چگونگی واریز به حساب
  Invalid Input
 21. کد شعبه
  Invalid Input
  اگر از داخل شعبه واریز کرده اید
 22. شماره رسید
  Invalid Input
  اگر از داخل شعبه واریز کرده اید
 23. شماره پیگیری
  Invalid Input
  اگر کارت به کارت کرده اید
 24. چهار رقم آخر کارت شما
  Invalid Input
  اگر کارت به کارت کرده
 25. رسید اینترنتی
  Invalid Input
  اگر اینترنتی پرداخت کرده اید
 26. حروف داخل باکس را تایپ کنید(*)
  حروف داخل باکس را تایپ کنید
    RefreshInvalid Input