GMAT آزمون
 1. آزمون GMAT
   

  ●غیر حضوری
  1-  بهای (قیمت) را از شماره ها 66484852 الی 56  بپرسید.
  2 - وجه ریالی را  به یکی از  حسابهای بانکی (با دستگاه ATM یا از داخل شعبه)  واریز کنید.
  3 - فرم زیر را پر کنید.
  4 - مراحل ثبت نام توسط شرکت لوح رایانه انجام میشود.
  5 - رسیدها با فرمت PDF به ایمیل داوطلب فرستاده میشود.

  ● اگر میخواهید حضوری ثبت نام کنید:
  شرکت لوح رایانه - تهران - ميدان انقلاب - خ منيری جاويد (اردیبهشت) - پ 61 ( 223  قدیم ) ساختمان دانشجو - ط دوم
  برای دیدن نقشه تصویری محل شرکت (کروکی) اینجا را کلیک کنید.

   


   

 2. First Name(*)
  Please let us know your name.
  با فونت انگلیسی پر شود
 3. Last Name(*)
  Invalid Input
  با فونت انگلیسی پر شود
 4. Your Email(*)
  Please let us know your email address.
 5. Tel(*)
  Invalid Input
 6. تاریخ آزمون(*)

  Invalid Input
 7. محل آزمون (*)
  Invalid Input
 8. اگراکانت GMAT دارید، تنها بخش username و password را پر کنید، و بخش های بنفش را خالی رها کنید

 9. Previous Testing History, Have you taken the GMAT? (*)
  Invalid Input
 10. GMAT Username
  Invalid Input
  تنها کسانی که اکانت دارند این بخش را پر کنند اگر اکانت ندارید این بخش را خالی رها کنید
 11. GMATPassword


  Invalid Input
  تنها کسانی که اکانت دارند این بخش را پر کنند اگر اکانت ندارید این بخش را خالی رها کنید
 12. اگر اکانت GMAT ندارید، بخش های بنفش را پر کنید و بخش هایUsername - password را خالی رها کنید
   

 13. جنسیت
  Invalid Input
  برای کسانی که در تافل اکانت ندارند
  اگر در سایت تافل اکانت دارید این بخش را خالی رها کنید
 14. آدرس پستی
  Invalid Input
  برای کسانی که در تافل اکانت ندارند
  اگر در سایت تافل اکانت دارید این بخش را خالی رها کنید
 15. کد پستی
  Invalid Input
  برای کسانی که در تافل اکانت ندارند
  اگر در سایت تافل اکانت دارید این بخش را خالی رها کنید
 16. شهر
  Invalid Input
  برای کسانی که در تافل اکانت ندارند
  اگر در سایت تافل اکانت دارید این بخش را خالی رها کنید
 17. استان
  Invalid Input
  برای کسانی که در تافل اکانت ندارند
  اگر در سایت تافل اکانت دارید این بخش را خالی رها کنید
 18. محل تولد
  Invalid Input
  برای کسانی که در تافل اکانت ندارند
  اگر در سایت تافل اکانت دارید این بخش را خالی رها کنید
 19. تاریخ تولد

  Invalid Input
  برای کسانی که در تافل اکانت ندارند
  اگر در سایت تافل اکانت دارید این بخش را خالی رها کنید
 20. مبلغ ریالی واریز شده(*)
  Invalid Input
 21. به کدام بانک واریز کرده اید؟(*)
  Invalid Input
 22. چگونگی واریز به حساب(*)
  Invalid Input
 23. تاریخ واریز وجه(*)
  Invalid Input
  . ie: 25 Mehr 1391
 24. کد شعبه
  Invalid Input
  اگر از داخل شعبه واریز کرده اید
 25. شماره رسید
  Invalid Input
  اگر از داخل شعبه واریز کرده اید
 26. شماره پیگیری
  Invalid Input
  اگر کارت به کارت کرده اید
 27. چهار رقم آخر کارت شما
  Invalid Input
  اگر کارت به کارت کرده
 28. رسید اینترنتی
  Invalid Input
  اگر اینترنتی پرداخت کرده اید
 29. اگر توضیحات خاصی در باره محل و یا تاریخ آزمون و یا دیگر موارد هست در باکس زیرین بنویسید
 30. توضیحات
  Please let us know your message.
 31. Captcha(*)
  Captcha
    RefreshInvalid Input