GRE ارسال نمرات
 1. GRE Score Report
  ارسال نمره آزمون  GRE 
  اسکور ریپورت GRE
  ●غیر حضوری

  1-  بهای (قیمت)  را از شماره ها 66484852 الی 56  بپرسید.
  2 - وجه ریالی را  به یکی از حسابهای بانکی (با دستگاه ATM یا از داخل شعبه)  واریز کنید.
  3 - فرم زیر را پر کنید.
  4 - مراحل ثبت نام توسط شرکت لوح رایانه انجام میشود.
  5 - رسیدها با فرمت PDF به ایمیل داوطلب فرستاده میشود.

  ● اگر میخواهید حضوری ثبت نام کنید:
  شرکت لوح رایانه - تهران - ميدان انقلاب - خ منيری جاويد (اردیبهشت) - پ 61 ( 223  قدیم ) ساختمان دانشجو - ط دوم
  برای دیدن نقشه تصویری محل شرکت (کروکی) اینجا را کلیک کنید.

   

  لینکهای وابسته به آزمون GRE
  تاریخهای (برنامه) آزمون های GRE سال 1391 -1392 (2012 -2013)
  ثبت نام آزمون GRE (داخل و خارج کشور)
  فرم سفارش ارسال نمرات (GRE score Report)
  فرم سفارش "دریافت نمرات GRE زودتر از کارنامه"
  تغییر تاریخ آزمون GRE
  درباره GRE

 2. Your Name(*)
  Your name is Requiered
 3. Tel(*)
  Your Tel is Required
 4. Your Email(*)
  Please let us know your email address.
 5. GRE Username(*)
  iBT Username is required
 6. GRE Password(*)
  iBT password Required
 7. اگر به صورت تلفنی میخواهید ریورت انجام شود registration number & Date of birth را نیز پر کنید

 8. GRE Registration Number
  Invalid Input
 9. Date of Birth
  mm.dd.yyyy

  Invalid Input
 10. تاریخ آزمون
  mm.dd.yyyy(*)

  iBT exam Date is Required
  تاریخ آزمونی که قصد آن را بفرستید
 11. نوع آزمون(*)


  Invalid Input
 12. اگر موضوع ویژه ای هست در این باکس بنویسید
  Please let us know your message.
 13. مبلغ ریالی واریز شده(*)
  Invalid Input
 14. به کدام بانک واریز کرده اید؟(*)
  Invalid Input
 15. چگونگی واریز به حساب(*)
  Invalid Input
 16. تاریخ واریز وجه(*)
  Invalid Input
  . ie 25 Mehr 1391
 17. کد شعبه
  Invalid Input
  اگر از داخل شعبه واریز کرده اید
 18. شماره رسید
  Invalid Input
  اگر از داخل شعبه واریز کرده اید
 19. شماره پیگیری
  Invalid Input
  اگر کارت به کارت کرده اید
 20. چهار رقم آخر کارت شما
  Invalid Input
  اگر کارت به کارت کرده
 21. رسید اینترنتی
  Invalid Input
  اگر اینترنتی پرداخت کرده اید
 22. Score Report #1

 23. نام موسسه(*)
  inst Name 1 is required
  دانشکاه نخست
 24. کشور و ایالت موسسه(*)
  the "Country and state" is required
  دانشگاه نخست
 25. کد موسسه(*)
  inst code 1 is required
  دانشکاه نخست
 26. نام دپارمان(*)
  Dept name 1 is required
  دانشکاه نخست
 27. کد دپارتمان(*)
  Dept code 1 is required
  دانشگاه نخست
 28. Score Report #2

 29. نام موسسه
  دانشکاه دوم
 30. کشور و ایالت موسسه
  the "Country and state" is required
  دانشگاه دوم
 31. کد موسسه
  دانشکاه دوم
 32. نام دپارمان
  Dept name 1 is required
  دانشکاه دوم
 33. کد دپارتمان
  دانشگاه دوم
 34. Score Report #3

 35. نام موسسه
  دانشکاه سوم
 36. کشور و ایالت موسسه
  the "Country and state" is required
  دانشگاه سوم
 37. کد موسسه
  دانشکاه سوم
 38. نام دپارمان
  دانشکاه سوم
 39. کد دپارتمان
  دانشگاه سوم
 40. Score Report #4

 41. نام موسسه
  دانشکاه چهارم
 42. کشور و ایالت موسسه
  the "Country and state" is required
  دانشگاه چهارم
 43. کد موسسه
  دانشکاه چهارم
 44. نام دپارمان
  دانشکاه چهارم
 45. کد دپارتمان
  دانشگاه چهارم
 46. Score Report #5

 47. نام موسسه
  دانشکاه پنجم
 48. کشور و ایالت موسسه
  the "Country and state" is required
  دانشگاه پنجم
 49. کد موسسه
  دانشکاه پنجم
 50. نام دپارمان
  دانشکاه پنجم
 51. کد دپارتمان
  دانشگاه پنجم
 52. Score Report #6

 53. نام موسسه
  دانشکاه ششم
 54. کشور و ایالت موسسه
  the "Country and state" is required
  دانشگاه ششم
 55. کد موسسه
  دانشکاه ششم
 56. نام دپارمان
  دانشکاه ششم
 57. کد دپارتمان
  دانشگاه ششم
 58. حروف داخل باکس را تایپ کنید(*)
  حروف داخل باکس را تایپ کنید
    RefreshInvalid Input