پرداخت هزینه چاپ مقاله در مجله Asian Journal of Social Sciences & Humanities-Leena & Luna International
 1. Leena & Luna International, Japan پرداخت هزینه چاپ مقاله در مجله
  Asian Journal of Social Sciences & Humanities-Leena & Luna International
  آدرس سایت مجله: http://www.ajssh.leena-luna.co.jp/journals.php
  مقاله را برای ژورنال فرستاده و پس از تایید، نامه Acceptance را برای ما میفرستید تا پرداخت شما با اکانت های شرکت لوح رایانه انجام شود،به صورت حضوری و هم غیر حضوری (فرم ادامه این صفحه) قابل اجراست،
   

  ●غیر حضوری
  1-  بهای (قیمت) را از شماره ها  66484852 الی 56  بپرسید.
  2 - وجه ریالی را  به یکی از  حسابهای بانکی (با دستگاه ATM یا از داخل شعبه)  واریز کنید.
  3 - فرم زیر را پر کنید.
  4 - مراحل ثبت نام توسط شرکت لوح رایانه انجام میشود.
  5 - رسیدها با فرمت PDF به ایمیل داوطلب فرستاده میشود.

  ● اگر میخواهید  حضوری ثبت نام کنید:
  شرکت لوح رایانه - تهران - ميدان انقلاب - خ منيری جاويد (اردیبهشت) - پ 61  ( 223  قدیم ) ساختمان دانشجو - ط دوم
  برای دیدن نقشه تصویری محل شرکت (کروکی) اینجا را کلیک کنید.

 2. First Name(*)
  The "Firs Name" is required
 3. Last Name(*)
  The "Last Name" is required
 4. Tel(*)
  Invalid Input
 5. Your Email(*)
  Please let us know your email address.
 6. Subject(*)
  Please write a subject for your message.
 7. قیمت ارزی (*)
  Invalid Input
 8. نوع ارز(*)
  Invalid Input
 9. نامه acceptance سایت را در باکس زیر paste کنید :
  نامه اکسپتنس سایت چاپ مقاله

 10. نامه acceptance سایت را اینجا paste کنید

  Please let us know your message.
 11. اگر نکته ویژه ای هست در باکس زیرین بنویسید
 12. Note
  Invalid Input
 13. مبلغ ریالی واریز شده(*)
  Invalid Input
 14. تاریخ واریز وجه (*)
  Invalid Input
  . ie 25 Mehr 1391
 15. به کدام بانک واریز کرده اید؟(*)
  Invalid Input
 16. چگونگی واریز به حساب(*)
  Invalid Input
 17. کد شعبه
  Invalid Input
  اگر از داخل شعبه واریز کرده اید
 18. شماره رسید
  Invalid Input
  اگر از داخل شعبه واریز کرده اید
 19. شماره پیگیری
  Invalid Input
  اگر کارت به کارت کرده اید
 20. چهار رقم آخر کارت شما
  Invalid Input
  اگر کارت به کارت کرده
 21. رسید اینترنتی
  Invalid Input
  اگر اینترنتی پرداخت کرده اید
 22. حروف داخل باکس را تایپ کنید(*)
  حروف داخل باکس را تایپ کنید
    RefreshInvalid Input
 23. Leena & Luna International, Japan was established as Private Limited Company in April 2011 to contribute in research culture. It is also providing services to facilitate travel & tours, and involved in import and export to meet strong demand from many people living around the globe. It is a rich organization having global support of intellectuals, experts, scientists, researchers, and professors of social sciences, humanities, management sciences, natural and applied sciences. In 2012, at the request of educational researchers and institutions , we have started an important task. we have launched three international research journals to support the researchers in social sciences, humanities, management sciences, natural and applied sciences. Since then, we have grown based on our mission of publishing quality research to promote research culture in developed, developing, and under developed countries around the world. On March 15, 2012, together with all our advisers, President of company has introduced a new corporate philosophy, “Contributing to international society through the research culture for better globe.” Committed to this shared philosophy, both the advisors and the management strive to achieve the corporate mission of pursuing physical and spiritual happiness for people around the world as well as contributing to the development of humankind and society. Call for Papers: Asian Journal of Natural and Applied Sciences: June 2013 Issue, Last date to submit papers May 10, 2013 Asian Journal of Natural and Applied Sciences: June 2013 Issue, will be online after June 15, 2013. Call for Papers: Asian Journal of Management Sciences & Education (AJMSE): July 2013 Issue, Last date to submit papers June 10, 2013 Asian Journal of Management Sciences & Education (AJMSE): July 2013 Issue, will be online after July 15, 2013. Call for Papers: Asian Journal of Social Sciences and Humanities (AJSSH): August 2013 Issue, Last date to submit papers July 10, 2013 Asian Journal of Social Sciences and Humanities (AJSSH), August 2013 Issue will be online after August 15, 2013 © 2012-2015 (株) リナとルナインターナショナル, 小山市、日本. Leena & Luna International (Pvt) Limited, Oyama, Japan. Webmaster