ثبت نام تافل PBT (پی بی تی) و تاریخهای آزمون 1392 و 1391 ثبت نام تافل IBT (آِی بی تی) و تاریخهای آزمون 1392 و 1391 ثبت نام تافل GRE (جی آر ئی) و تاریخهای آزمون 1392 و 1391 ثبت نام امتحان GMAT (جیمت) ثبت نام امتحان Prometric (پرومتریک)  پرداخت هزینه اپلای دانشگاه ه دریافت نمرات آزمونهای تافل (پست کارنامه متقاضی برای خودش) (candidate score report) ارسال نمرات، آزمونهای تافل برای دانشگاهها و موسسات دانشگاهی  تغییر تاریخ آزمون تافل آی بی تی  (IBT Reschedule)  تغییر تاریخ آزمون تافل جی آر ئی (GRE Reschedule) پرداخت هزینه چاپ مقالات علمی online publishing services توضیحات در باره آزمونهای ets تفاوت تافل IBT و PBT آزمون آزمایشی تافل IBT  تافل چیست؟ توسط کدام مرکز بین المللی مدیریت میشود؟ ( درباره تافل)  آمادگی برای آزمون تافل PBT چیست؟ IBT چیست ؟